MENÜ

 

 

 

Összefoglaló táblázat


A projekt címe

A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciója II. ütem: A szerpentin tó és a kapcsolódó kastélyparki terület helyreállítása

A projekt azonosító száma

KEOP-7.3.1.3/09-2010-0030

 

Projektgazda neve

Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

Projektgazda székhelye

1014 Budapest, Dísz tér 15.

A projekt előkészítési költsége

11.007.143 Ft, melyből az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás 11.007.143 Ft

A projekt megvalósítás költsége

196.572.000 Ft, melyből az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás 196.572.000 Ft

Az előkészítés várható időtartama

2011. július – 2013. március

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megvalósítás várhatóan 2013 második felétől indul és 2015-ben fejeződik be.

 

 

Feladatok az előkészítési szakaszban


 • projektmenedzsment felállítása
 • közbeszerzések, beszerzések lefolytatása
 • kertrégészeti feltárás
 • geodéziai felmérés készítése, kiegészítése
 • talaj- és vízminőség vizsgálat
 • környezetvédelmi vizsgálat (előzetes / szükség esetén részletes környezeti hatástanulmány készítése)
 • engedélyezési és kiviteli tervek készítése
 • tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása (PR)
 • Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) készítése

 

 

Feladatok a megvalósítási szakaszban


A megvalósítási szakaszban várt eredmény-indikátorok:


Az output indikátor megnevezése

Mértékegység

Célérték

Összes rehabilitációra kerülő tóhossz

m

840

Létrejövő összes vízfelület (nádassal együtt)

m2

45 484

Kikotort iszap mennyisége

m3

56 700

Megépített vízkormányzó műtárgy

db

1

 

A felsoroltakon kívül a projekt fontosabb számszerűsíthető eredményei:

 • Terület-előkészítéssel és tereprendezéssel érintett, rekonstruált park-terület (29.710 m2)
 • Mérnökbiológiai partvédelem (840 fm)

 

A beruházási elemek részletes ismertetése


 • Terület-előkészítési munkák

-   Az alsó szerpentin-tavon a kotrás és a felvonulási területek kialakítása céljából az összefüggő nádas felületek mozaikos kitermelése és elszállítása, valamint a csaknem összefüggő – többnyire magoncokból kialakult – bozótos területek kitermelése és elszállítása 23.150 m2 területen. A 10-40 cm átmérőjű, kb. 450 db fa kivágása tuskózással.

-   A felső szerpentin-tavon a kotrás és a felvonulási területek kialakítása céljából az összefüggő nádas felületek mozaikos kitermelése és elszállítása, valamint a csaknem összefüggő – többnyire magoncokból kialakult – bozótos területek kitermelése és elszállítása 6560 m2 területen.

 

 • Kotrási munkák

-   Az alsó szerpentin-tó kotrása a történeti partvonal-kontúrozással együtt szárazról és úszóműre szerelt kotró munkagéppel vízről, vagy csak szárazról lánctalpas ill. merevgémes kotróberendezéssel történik. A kotort anyag ülepítése helyben történik a szervesanyag tartalomtól függő minőség szerinti válogatással együtt. A nádasok nélküli vízfelület 28.300 m2, a kotrás 40.400 m3 területet érint.

-  Az alsó szerpentin tó kotort meder ökológiai helyreállítása, vízi növényzet (nádas) áttelepítése, rendezése, ritkítása, élőhelyek védelme. A nádasok visszatelepítési területe 3500 m2.

-   A felső szerpentin tó kotrása a történeti partvonal kontúrozással együtt (szárazról és úszóműre szerelt kotró munkagéppel vízről, vagy csak szárazról lánctalpas ill. merevgémes kotróberendezéssel). Kotort anyag ülepítése helyben történik a minőség szerinti válogatással együtt. A nádasok nélküli vízfelület 12.100 m2, a kotrás 16.300 m3 területet érint.

 

 • Vízszintszabályozó gát építése

-   Az alsó és felső szerpentin tavakat elválasztó vízszintszabályozó gát (töltés) jelenleg rendelkezésre áll, a végleges gát-rézsűprofil azonban kialakítandó. A fix bukó rézsűprofil védelme 200 m2 területen, 16 cm vastag RENO matrac segítségével valósul meg az elő- és utófenéknél.

 

 • Mérnökbiológiai partvédelem

-   A szerpentin-tó kastélypark felőli oldalán az 1:3 hajlású rézsű padkázása legalább 1,5 m széles, növénytelepítésre alkalmas sáv kialakításával mindkét szerpentin tó mellett, földmunkával bevágásban finom tereprendezéssel és rézsűrendezéssel, a nádas part kialakítása nádtorzsa telepítésével, az üzemi vízszint feletti rendezett rézsű gyepesítése. A mérnökbiológiai partvédelemmel ellátott partszakasz hossza 840 m.

-   Építési felvonulási út területének rendezése a szerpentin-tó ÉNY-i oldalán. A felvonulási sáv szélessége a kotort anyag ideiglenes parti kirakási (ideiglenes deponálási) területén átlagosan 6,0 m. A területrendezés 5040 m2 területet érint.

 

 

Célkitűzések


A tó és környékének rendezése mind a mai napig nem történt meg. Az árapasztó csatornarendszert 1945 után teljesen elhanyagolták, így működésképtelen állapotba került. Ennek köszönhetőek a tó jelentős vízszint-ingadozásai, amelyek a történeti kastélykert természeti és műemléki értékeit veszélyeztetik. Az eredetileg mély tó jelenleg csak iszapcsapdaként működik, s jelentősen feltöltődött.

 

A fejlesztés általánosabb célja a történeti kastélyparknak megfelelő tájkép hiteles helyreállítása. Az építését követően a kortársak által „hasonlíthatatlannak” ítélt szerpentin-tó medre napjainkra csaknem teljesen feliszapolódott, a még megmaradt szabad vízfelület az eutrofizáció előrehaladott stádiumában van. A szerpentin-tó teljesen elvesztette árvízi vésztározó szerepét, ami a Parktó szigetén lévő műemléki védettségű Hollandi házat súlyosan veszélyezteti. A projekt célja a vízi ökoszisztéma egyensúlyának helyreállítása, a természetközeli vízi és vizes élőhelyek megőrzése, létrehozása, illetve rehabilitációja, a meglévő természeti (botanikai, zoológiai) értékek védelme, a biodiverzitás növekedéséhez való hozzájárulás, a természetvédelem szempontjainak maximális érvényre juttatásával. A tó mederkotrásával az elmúlt évtizedekben felhalmozódott jelentős mennyiségű mederanyag eltávolítása, ökológiai és talajvédelmi szempontokat is figyelembe vevő biztonságos elhelyezése valósul meg, ugyanakkor bizonyos nádas-foltok megmaradnak, illetve visszatelepítésük megvalósul.

 

Cél továbbá a tájképi, műemlék- és természetvédelmi szempontból egyaránt értékes parti növényzet fennmaradásának biztosítása a part menti bozótos terület megtisztításával. Felvételre kerülnek a part menti, elbozótosodott növénysávban álló, rendkívül értékes történeti faállomány egyedei (pl. rekordméretű virginiai borókák, szomorú kőrisek, kocsányos tölgyek). A projekt célja ezek egyedi megőrzése is.

 

 


 

Hírek

 • Sajtótájékoztató
  2012-12-03 15:01:56

  A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciójáról 2012. november 27-én projektnyitó rendezvényt és sajtótájékoztatót tartottunk a kastélyban, melynek keretében bemutatásra került a projekt 3 üteme.

   

 • Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány
  2012-06-25 15:36:01

  A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 2012. június 18-án beadta a Közreműködő Szervezetnek az RMT-t minőségbiztosításra.

   

 • Kertrégészeti kutatás

  A Magyar Nemzeti Múzeum - Nemzeti Örökségvédelmi Központjának régésze és a projekt vezetője kijelölték a kertrégészeti kutatás szempontjából fontos feltárási szondák helyeit.


 • Cselekvési és Kommunikációs Terv

  A Közreműködő Szervezet (Energia Központ Nonprofit Kft.) 2012.04.03-án elfogadta aBiocon Kft. által készített Cselekvési és Kommunikációs Tervet, valamint a Lehetséges Kockázatok Felmérése című dokumentumokat.


 • Előzetes vizsgálat

  A TÉR-TEAM Kft.2012 februárjában beadta az Előzetes Vizsgálati dokumentációt aKözép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségszámára.


 • Geodéziai felmérés

  A TÉR-TEAM Kft. 2012. január 31-i határidővel elkészítette a Festetics kastély parkjának geodéziai felmérését.


Asztali nézet